Каментаванне запісаў

Можна зрабіць магчымым каментаванне запісаў у слоўніку паняццяў або выключыць гэту функцыю.

Спіс усіх файлаў дапамогі
Show this help in language: English