Віды групаў

Ёсць тры настройкі для групаў:

  • адсутнасць групаў
  • асобныя групы - кожная група бачыць толькі саму сябе, астатнія групы нябачныя
  • бачныя групы - кожная група працуе ў сваіх рамках, але бачыць таксама іншыя групы

Групы можна стварыць на двух узроўнях:

1. Узровень курсу
Гэта настройка магчымая для ўсіх відаў актыўнасці ў рамках дадзенага курсу

2. Узровень актыўнасці
Такая актыўнасць, якая дае магчымасць групавой працы акрэсліць парадак працы ў групах. Калі курс патрабуе працы ў групах тады гэты параметр не бярэцца пад увагу.

Спіс усіх файлаў дапамогі
Show this help in language: English