Карыстанне эматыконамі (пачуццямі, тварыкамі)

Усмешка :-)
Шырокая ўсмешка :-D
Усмешка з падморгваннем ;-)
Змешаныя пачуцці :-/
Задуменны V-.
Язычок :-P
'Роўны госць' B-)
Задаволенасць ^-)
Вылупленыя вочы 8-)
Здзіўленне 8-o
Смутак :-(
Нерашучасць 8-.
Збянтэжаны :-I
Пацалунак :-X
Блазан :o)
Падбітае вока P-|
Незадаволены 8-[
Мёртвы xx-P
Сонны |-.
Нячысцік }-]

Падчас пісання ў асяродку oнлайн, часам можаш мець цяжкасці з выказваннем сваіх эмоцыя з дапамогаю тэксту. Гэтыя малыя абразкі могуць табе дапамагчы.

Каб змясціць эматыкон у тэксце: клацні на абраны абразок змешчаны вышэй, або запішы адпавядаючы яму шэраг знакаў непасрэдна падчас набору тэксту.

Звярні ўвагу, што тэкставыя коды падабраныя так, каб былі падобныя на абразкі. Дастаткова нахіліць галаву ўлева, каб паглядзець на іх.

Спіс усіх файлаў дапамогі
Show this help in language: English